สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
น้อยมาก
4047  92.7%
ดีมาก
267  6.1%
ดี
27  0.6%
น้อย
13  0.3%
ปานกลาง
12  0.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  4366
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 14:24 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2023 เวลา 05:18 น.


ชั้น 3 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เบอร์โทร 02-118-0178 เบอร์แฟ็กซ์ 02-118-0169