สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
น้อยมาก
3824  92.9%
ดีมาก
243  5.9%
ดี
27  0.7%
น้อย
13  0.3%
ปานกลาง
10  0.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  4117
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 14:24 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2022 เวลา 09:47 น.


ชั้น 3 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เบอร์โทร 02-118-0178 เบอร์แฟ็กซ์ 02-118-0169