สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
น้อยมาก
3661  93%
ดีมาก
226  5.7%
ดี
27  0.7%
น้อย
13  0.3%
ปานกลาง
10  0.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  3937
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 14:24 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:10 น.


ชั้น 3 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เบอร์โทร 02-118-0178 เบอร์แฟ็กซ์ 02-118-0169